Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Senhjerneskader 


 

Sanseintegration

 

Sanseintegration er en neurologisk proces, der samordner sanseimpulser fra din krop og omgivelserne. Din krop bruger informationen til at give en meningsfuld og brugbar reaktion både motorisk, perceptuelt, indlæringsmæssigt og eller adfærdsmæssigt overfor stimuli. Den sansemæssige information, som hjernen har modtaget skal sorterers, fremmes eller hæmmes, sammenholdes og samordnes på en fleksibel og konstant forandrende måde.
Kort sagt at  det er hjernens evne til at samordne sanseimpulserne og bruge dem på bedst mulige måde.
F.eks. at man ved stimuli udefra kan reagere ved at lukke af for lydene og fortsætte den handling, man er igang med. Eller at man rent reflektorisk handler på faresignaler som f.eks. en hunds knurren. 

Problemer med sanseintegration er kun behandlingskrævende, hvis det påvirker ens livskvalitet, da vi alle har nogle områder, hvor sanserne reagere uhensigtsmæssigt. 

 

Sansestimulation er det der bl.a. gøres ved for tidlig fødte børn, hvor de fx holdes tæt ind til kroppen, så de får kropsvarmen og mærker deres krop og personens krop, som de holdes imod. Derved mindskes, at de bliver sensorisk depriveret fordi de ikke får den mængde af stimuli, de har brug for. Hvis de ikke får sansestimulation vil deres udvikling gå i stå eller udvikles på en uhensigtsmæssig måde, således at deres livskvalitet vil forringes.

 

Sansestimulation er den form for stimuli, der kan anvendes til personer, som man ikke forventer nogen fremgang med fx demente. Denne form for stimuli kan anvendes af forskellige faggrupper.

 

Dårlig sanseintegration er når man har svært ved at samordne de sanseindtryk hjernen modtager. Det betyder ofte at personen har problemer med at styre sin adfærd, hvilket kan medfører dårlig social tilpasning.
 
 
 

De 5 sanser:

 

 
Høresans                  >>
 
synssans                >>
 
Lugtesans              >>
 

     Balancesans          >>   

arbejder sammen med ledsanserne >>> 

Følesans               >>   

 

 

 

 

Besøg  
101314