Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Senhjerneskader 

 

 

 Ifølge lovgivningen er man berettiget til at søge kommunen om en ældre/handicapvenlig bolig eller en centerbolig når:  

 Det skal lægeligt dokumenteres, at lidelsen er varig.

Det skal være en forudsætning, at borgeren, med et boligskift opnår, enten at blive mere selvhjulpen eller fastholdes i det nuværende funktionsniveau.

Der indhentes et skriftligt ansøgningsskema i bopælskommunen.

Der foretages visitation i den nuværende bolig med henblik på udarbejdelse af en rapport til visitationsteamet.

Rapporten indeholder en beskrivelse af ansøgerens aktuelle situation.

Rapporten indeholder en beskrivelse af ansøgerens fysiske, psykiske og sociale formåen.

Rapporten indeholder endvidere anbefalinger af, og løsningsforslag til evt. foranstaltninger, derkan  foretages, så borgeren kan blive i den nuværende bolig. Det kan være alt fra hjemmehjælp, madudbringning, aktivitetscenter, hjælpemidler, boligændringer, besøgsven eller et genoptræningsophold med efterfølgende vurdering.

Se lovstof >>>

 

 

 

Besøg  
101314