Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Senhjerneskader 

 

 

Lovgrundlag

Sagsbehandlingen sker ifølge Lov om social service

§ 112 om hjælpemidler

§ 113 om forbrugsgoder

§ 114 om biler

§ 116 om boligtilpasninger  

                    

Borgere, der pådrager sig en varig lidelse, har ret til at søge bopælskommunen om hjælpemidler eller boligændringer.

Det er en forudsætning, at hjælpemidlet eller boligeændringen medfører en væsentlig lettelse i dagligdagen.

Der skønnes mellem forbrugsgoder og reelle hjælpemidler.

Der skønnes mellem det billigste og bedst egnede hjælpemiddel.

Der foretages en skriftlig ansøgning på fortrykt formular, som hentes på rådhuset.

Der foretages hjemmebesøg ved den sagsbehandlende ergoterapeut.

Der indhentes relevante lægeoplysninger, som indgår i sagsbehandlingen.

Der skal gives en skriftlig godkendelse eller afslag.

Afslag skal være begundede.

Afslag kan ankes til Det Sociale Ankenævn.

 

Se lovstof >>>

 

 

 

 

Besøg  
101314