Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Senhjerneskader 

 

 

 

Hæmning af spasticitet og faciliteing af normale bevægemønstre.

 

 

 

Det er vigtigt at hæmme spasticiteten.

Spasticiteten opstår pga for mange signaler til bøjemusklerne. Årsagen til dette er, at netop bøjemusklerne er de muskler, der er udviklet tidligst og dermed også er de stærkeste. Ved en hjerneskade mister man de "avancerede"   og sidst indlærte signaler og reflekser.

 

Det er vigtigt af tilstræbe symetriske bevægemønstre ved al aktivitet.

Det er derfor et must, at lejring og hensigtsmæssige bevægemønstre indarbejdes med det samme.

At forflytningerne foregår symetrisk og uden at påvirke spasticiteten.

Ergoterapeuten arbejder først med hæmning af spasticiteten. Dette foregår ved at løsne det fastlåste skulderblad for derefter at arbejde sig igennem alle muskelgrupperne i armen. Det kan være nødvendigt at løsne en stærkt spastisk arm ved at neddypper den i en spand med isklumper. Det er vigtigt at ergoterapeuten holder patientens arm og selv har armen nede i isspanden. Dels giver isbehandlingen massive signalpåvirkninger , dels har patienten ofte dårlige signaler fra følesansen, så det ikke er muligt selv at sige fra.

Når spasticiteten er løsned arbejdes der med  facilitering af normale bevægelser ved at inddrage den dårlige arm i aktiviteterne. Dette gøres ved at patienten udfører alle bevægelser med støtte fra den raske arm. Der kan være tale om konstant at vende tilbage til de spasticitetsløsnende øvelser, dels fordi spasticiteten kan udløses af situationen, dels af aktiviteten.
 
 
 

Det er vigtigt, at målene ikke er for store, idet alene nederlagsfølelsen kan udløse spasticiteten. Øvelserne kan derfor i begyndelse af genoptræningsforløbet være meget simple, men det drejer sig om at få gennemarbejdet alle led, således at der ikke sker en forandring af ledkapslerne og at patienten får en oplevelse af, at selv en lam arm kan inddrages i aktiviteterne.

 

 

 

 

Besøg  
101314