Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Senhjerneskader 

 

 

 

 Genoptræningen.

 

 

Den ergoterapeutiske genoptræning tager udgangspunkt i den enkelte patients ADL-mæssige funktioner.
 

der udfærdiges en samlet vurdering af patientens evne til at udføre ADL-mæssige aktiviteter.

 

ADL = Almindelig Daglig Levevis
 
 
 
  

Der vurderes balance, koordinations, grov- og fin-motoriske evner, samt kognitive funktioner.


Kognitive funktioner = hjernens måde at indsamle og bearbejde data på.

 
Disse ovenstående funktioner er alle vigtige for at kunne udføre ADL-mæssige opgaver.
 
 
  
 

Der udfærdiges lejringsprincipper for den enkelte patient.

 

(Hvilket lejringsprincip skal gælde for den enkelte for at mindske spaciteten.)
 
 
 

personalet instrueres i forflytningsprincipper for den enkelte patient.

 

(Hvordan flyttes patienten uden at spaciteten øges?)
 
 
 
Der kan være tale om genoptræning af balancen.
(hvad nytter det f.eks. at man kan holde på en kniv, hvis man ikke kan holde balancen?)
 
 
 
Der kan være tale om genoptræning af koordinationen.
(Hvad nytter det f.eks at man kan spise selv, hvis man ikke kan få gaflen op til munden?)
 
 
 
Der kan være tale om genoptræning af finmotorikken.
(Hvad nytter det f.eks. at man kan læse, hvis man ikke kan vende bladet?)
 
 
 
Der kan være tale om genoptræning af de kognitive funktioner.
(Hvad nytter det, man ved hvordan tingene skal gøres, hvis hjernen ikke kan aktivere de rigtige knapper?)
 
 
 

De kognitive færdigheder handler om sprog, tal, koncentration, hukommelse, erindring og adfærd.

 

(Hvad nytter det, at man kender det færdige resultat, hvis man ikke ved, hvordan man kommer frem til det?)

(Hvad nytter det f.eks. at man kender alle delresultaterne, hvis man ikke kan sætte dem sammen til en handling?)

 

 

 

 

Besøg  
101314