Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Senhjerneskader
 

 

 

 

ADL-mæssig diagnosticering.

 

 

 

 

Når patienten modtages til genoptræning kommer ergoterapeuten ned i afdelingen og diagnosticeringen tager udgangspunkt i denne samtale.

Er patienten ved bevidsthed??

Kan patienten forstå en besked??

Kan patienten kommunikere???

Kan patienten huske relevante datoer??

 

Kan patienten selv forflytte sig ??

Er der lammelser??

Er der fejlsynkninger??

Hvordan har patientens liv været før ulykken??

Har man familie ??

Ønsker patienten, at familien medinddrages i genoptræningen??

Herefter aftales der en træningssituation omkring personlig pleje og påklædning.

Det er ergoterapeutens fornemste opgave i denne fase, at holde hænder dybt begravet i lommerne, gøre sine observationer om, hvorledes patienten griber aktiviteterne an.

Kan patienten overskue og planlægge handlingsforløbet??

Kan patienten udføre aktiviteterne selvstændigt??

Er det lammelsen eller de kognitive forstyrrelser der sætter begrænsninger??

Der udføres en kognitiv test, der kan bekræfte de allerede observerede kognitive problemer og deres omfang. Denne er ofte grundlaget for en videre neuropsykologisk udredning.
  

 

Ud fra observationerne sammensættes et træningsprogram, der tager udgangspunkt i patientens ressourcer og tager hensyn til begrænsningerne.

Der opsættes delmål sammen med patienten og det er vigtigt, at disse mål er realistiske og ikke så store, at patienten oplever træningen som et nederlag.

Der evalueres på målsætninger hver uge. Er målet nået??

Hvis ikke hvordan kan det så nåes??

Hvis målene er nået, sættes nye delmål.

 

 

 

 


Besøg  
101314