Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Senhjerneskader 

 

 

Hjerneskadens omfang.

 

 

 

Groft sagt inddeles hjerneskaderne efter om det er højre eller venstre hjernehalvdel, der er ramt.

Højre hjernehalvdel styrer de kognetive funktioner. Venstre hjernehalvdel styrer de sprogmæssige og talemæssige funktioner.

Har man en lammelse, er den modsat den hjernehalvdel der er ramt. Dvs skader i højre hjernehalvdel giver venstresidig lammelse og modsat.

 
 
 

Praksis viser ofte et mere nuanceret billede. Det kommer helt an på hvor skaden er sket, hvor stor den er, og man kan godt have både sprogproblemer og kognitive forstyrrelser.

Der er foretaget en undersøgelse af, hvilke personer der klarer sig bedst på sigt, og det er generelt personer med kognitive problemer, der klarer sig dårligst.
 
 
 

Det er derfor vigtigt at få afklaret evt. kognitive problemstillinger inden udskrivelsen og dette gøres i et tværfagligt samarbejde med plejepersonalet, ergoterapeuten, fysioterapeut og de pårørende. Når mistanken er bekræftet, er det vigtigt at få afklaret, hvor omfattende problemerne er. Her kommer neuropsykologen ind i billedet, med mere omfattende testmateriale så træningen målrettes mod de konkrete og "usynlige" problemstillinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Besøg  
101314